Laatste nieuws

Expositie DOEN! heropent!

Na versoepeling van de Coronamaatregelen gaat onze expositie vanaf vrijdag 20 november weer open. Onze openingstijden: elke vrijdag en zaterdag van 12-15u.
Tijdens de openingsuren zijn er voldoende vrijwilligers aanwezig om bezoekers te informeren over de activiteiten van DOEN!
Geïnteresseerden kunnen zich ter plaatse aanmelden voor de diverse cursussen, activiteiten en workshops.
Vanwege het grote succes van de expositie(ruim 600 bezoekers in oktober) is besloten de expositie voort te zetten t/m zaterdag 19 december.


Opening seizoen nog verder opgeschort

Degenen die dinsdagavond 3 november de persconferentie van premier Rutte hebben gevolgd, begrijpen al dat de aangescherpte corona maatregelen ons noodzaken om onze expositie in het Xenosgebouw niet meer voor het publiek open te stellen. Jammer, vooral nadat de expositie in de maand oktober zo’n succes was!
Veel andere eerder genomen beperkende maatregelingen zijn in tijd verlengd. Jullie begrijpen dat we het over het hervatten van onze activiteiten in ons gebouw en het gebouw van Jerusalem maar even niet zullen hebben.
Maar, als het weer kan dan gaan we voortvarend aan de slag. Even geduld, en blijf allemaal gezond.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur van DOEN! Activiteitencentrum Venray


Opening seizoen opgeschort

Na de persconferentie van 14 oktober, waarin verscherpte maatregelen tegen het Corona virus zijn afgekondigd, welke maatregelen minimaal 4 weken van kracht blijven, heeft het bestuur besloten om de heropeningsdatum van maandag 2 november a.s. op te schorten. Zodra er zicht is op verbetering en afbouw van de maatregelen weer aan de orde zijn, zullen we een nieuwe herstart datum vaststellen.  Wij hopen dat, gezien de snel weer opkomende epidemie, jullie daar begrip voor hebben en het besluit van het bestuur ondersteunen.
Het is allemaal heel vervelend, maar wij hopen dat wij allen goed en gezond deze gedeeltelijke Lock-down periode goed doorkomen.

Namens het bestuur van DOEN! Activiteitencentrum Venray
Pierre Swinkels Secretaris


EXPOSITIE 2020

Op zaterdag 3 oktober was de opening van onze expositie in de voormalige Xenos-vestiging op het Kapelaanspad. Lees verder


UITSTEL START NIEUWE SEIZOEN

Het bestuur van DOEN! Activiteitencentrum Venray heeft op 29 september 2020, na kennis te hebben genomen van de gisteravond door premier Rutten gehouden persconferentie, besloten om de activiteiten van DOEN, welke op 5 oktober a.s. weer opgestart zouden worden, uit te stellen tot maandag 2 november. We hebben dit besluit met pijn in ons hart genomen. Maar met het sterk toenemend aantal corona besmettingen vinden wij het nu onverantwoord weer te starten. We volgen de ontwikkelingen op de voet. Ook wij zullen ons opnieuw beraden als over 3 weken de resultaten van de huidig genomen landelijke maatregelen duidelijk worden. Ook wij zullen dan bezien of de nieuw vastgestelde datum van 2 november realistisch is of niet.
Wij begrijpen uw teleurstelling maar vragen begrip voor het door ons genomen moeilijke besluit.
We gaan gewoon door met de voorbereidingen voor een veilige start in ons gebouw en hopen dat we begin november weer enthousiast van start kunnen gaan.
Wij houden u via de website en onze Facebook-pagina op de hoogte!!

Let op: De expositie in het voormalige Xenos-pand aan het Kapelaanspad gaat gewoon door!

Met vriendelijke groeten en blijf gezond!
Het bestuur.


23 september 2020
START NIEUWE SEIZOEN 2020-2021

Venray | De deur van DOEN! Activiteitencentrum Venray gaat na zeven maanden dicht te zijn geweest vanwege Covid-19, weer open. Liever gezegd, deuren, want niet alleen gaat 5 oktober het slot van het oude vertrouwde pand aan de Prins Bernhardstraat 12a, ook opent Jerusalem voor het eerst de deur voor het activiteitencentrum. En het zou zomaar kunnen dat het oude kunstencentrum aan de Heuvelstraat de nieuwe thuishaven van DOEN! wordt.