Engels

Engels

Op dit moment zijn de groepen / activiteiten actief zoals die in onderstaand schema zijn vermeld, maar . . .
– bent u geïnteresseerd in een andere activiteit dan hier vermeld?    of
– wilt u deelnemen aan een bestaande activiteit, maar dan wel op een ander dagdeel?    of
– heeft u andere voorkeuren / wensen?
neem dan contact met ons op d.m.v. ons contactformulier . Indien mogelijk komen we graag aan uw wensen tegemoet!

 

Engelse conversatie voor alledaags gebruik

 

woensdag van 10.00 tot 12.00
“De Morningstars”
(oktober tot eind april)
teamleider Han Boenink
woensdag van 14.00 tot 16.00
(oktober tot eind april)
teamleider Han Boenink
  woensdag van 10.00 tot 12.00
september t/m mei
Teamleider Gerard Oonk
Engelse conversatie voor gevorderden donderdag van 10.30 tot 12.00
medio oktober tot medio april
teamleider Dave Edwards

Informatie vragen kan via het contactformulier
U kunt natuurlijk ook op de genoemde tijden even binnenlopen
Aanmelden voor een activiteit doet u via het inschrijfformulier

Engelse conversatie voor alledaags gebruik

Ja, dat kan! Bij DOEN!

Echt iets voor mensen die al enige kennis van deze taal hebben. In een gezellige en ongedwongen sfeer kun je je Engels verbeteren. Altijd gemakkelijk bij buitenlandse vakanties, maar ook als je familie bezoekt in voormalige emigratielanden zoals Canada, Australië, Nieuw Zeeland.
Je leert de basis beginselen van het Engels. Enige grammatica hoort daarbij. De nadruk ligt op het leren praten in het Engels. Gesprekken over alledaagse dingen zoals je familie, je huis, de buurt, je hobby’s, je werk, hoe was je week, wat heeft je bezig gehouden, wat is je opgevallen, enz.
Maar ook over je vakantiebelevenissen, hoe wijs je iemand de weg en hoe vraag je de weg, hoe vraag je om informatie enz. Hoe red je je op een vliegveld, station of in een restaurant, winkel, museum en hoe red je je bij een dokter, in het ziekenhuis, bij een ongeval, bij de politie; hoe haal je hulp enz.
Daarnaast krijgt je de gelegenheid Engelse stukjes te lezen en de inhoud in eigen woorden weer te geven. De uitspraak van het Engels wordt verbeterd, angst om Engels te praten vermindert. Door dit alles kun je je ook in niet-Engelstalige landen redelijk behelpen met Engels.
De groepen worden geleid door goed onderlegde Engels sprekende vrijwilligers.

Heb je interesse of wil je meer informatie neem dan contact op via het contactformulier met Han Boenink voor een groep op woensdagmorgen en een op woensdagmiddag of met Gerard Oonk voor een wat meer gevorderde groep eveneens op woensdagmorgen.

Engelse conversatie voor gevorderden

DOEN! – Advanced English Conversation

The objective is to expand the participants knowledge of the English Language, concentrating on 4 main areas, as follows:

 1. reading (lezen)
  reading of sentences & paragraphs, regularly and slowly, if necessary, in order to attain a high standard of grammar.
 2. understanding (begrijpen)
  understanding by enabling participants to translate English into Dutch correctly, avoiding word for word translations.
 3. speaking (spreken)
  speaking as clearly & correctly as possible so that all participants can follow and understand the spoken matter.
 4. pronounciation (uitspraak)
  pronounciation, by practicing, repeating & rehearsing words, phrases, passages and proverbs from the English language.NOTE : The mouth, the tongue, the teeth and the voice chamber, all play their part in the pronounciation of the English Language. The most difficult aspect is the ability to mimic the mother tongue producing the authentic sentiment and the mastering of varying emotions in the outspoken voice.

Interested or need more information ?
Please contact Han Boenink (Co-ordinator English Groups) by submitting the contactform provided.

Dave Edwards Teamleader Advanced English Conversation

DOEN! – Engelse conversatie voor gevorderden

Het doel is om de kennis van de deelnemers van de Engelse taal uit te breiden, waarbij de nadruk ligt op 4 hoofdgebieden, als volgt:

 1. lezen (lezen)
  het lezen van zinnen en paragrafen, regelmatig en langzaam, indien nodig, om een ​​hoge grammaticale standaard te bereiken.
 2. begrijpen (begrijpen)
  het begrijpen door de deelnemers in staat te stellen het Engels correct naar het Nederlands te vertalen en woord voor woord-vertalingen te vermijden.
 3. spreken (spreken)
  zo duidelijk en correct mogelijk spreken, zodat alle deelnemers de gesproken kwestie kunnen volgen en begrijpen.
 4. uitspraak (uitspraak) uitspraak, door het oefenen, herhalen en repeteren van woorden, zinnen, passages en spreekwoorden uit de Engelse taal.

OPMERKING: De mond, de tong, de tanden en de stemkamer spelen allemaal een rol bij de uitspraak van de Engelse taal. Het moeilijkste aspect is het vermogen om de moedertaal na te bootsen en het authentieke sentiment te produceren en de verschillende emoties te beheersen in de uitgesproken stem.

Interesse of meer informatie nodig?
Neem dan contact op met Han Boenink
(Coördinator groepen Engels) door het contactformulier in te vullen.

Dave Edwards Teamleider Engelse conversatie voor gevorderden
Engels Expo2020