coach4you

Help een brugger over de brug!
Coach4you is een project gericht op het begeleiden van jongeren, die wat extra aandacht nodig hebben om een goede aansluiting te maken bij de overstap van Basisschool naar Voortgezet Onderwijs.

coach4you project

Onder leiding van Hannie van der Borst en Marleen Sijberts is Coach4you Venray opgericht. Coach4you is een project gericht op het begeleiden van jongeren, die wat extra aandacht nodig hebben om een goede aansluiting te maken bij de overstap van Basisschool naar Voortgezet Onderwijs. In 2007 heeft het toenmalige bestuur besloten deel te nemen aan het landelijke Coach4you Project.

Procedure

De leerling wordt door de basisschool (leerkracht en Interne Begeleider) aangemeld. Deze overstap is voor sommige leerlingen en ouders erg groot. Een grotere school, lokaalwisselingen, meer vakleerkrachten, meer huiswerk.

Omdat de eerste maanden cruciaal zijn, is daarom steun in die periode erg belangrijk. 
De coach begeleidt de leerling en ouders in deze nieuwe leeromgeving. Vanaf de laatste maanden op de basisschool tot de Kerstvakantie in het tweede jaar V.O. is de coach actief. Wekelijks werkt hij/zij één tot anderhalf uur met de leerling: de week door te nemen, ervaringen uit te wisselen, afspraken te maken. De coach bouwt hierdoor een vertrouwensrelatie op en kan daardoor de drempel naar de school verlagen (ook voor de ouders). Ook kan de coach aanwezig zijn bij contacten tussen school – leerling en ouders. 

De coach wordt ondersteund door een landelijk projectteam d.m.v. training, cursus en intervisie. In het land zijn reeds bij diverse gestarte Coach4you projecten goede resultaten bereikt.

Neem contact op!

Bent u geïnteresseerd in een andere activiteit dan hier vermeld?    Wilt u deelnemen aan een bestaande activiteit, maar dan wel op een ander dagdeel of heeft u andere voorkeuren / wensen?

Neem dan contact met ons
. Indien mogelijk komen we graag aan uw wensen tegemoet!

* invullen a.u.b.
Bezoek ons

Heuvelstraat 4

5801 CS

Venray

Neem contact op

info@doenvenray.nl
Tel: 06-53330737

© 2021 DOEN! Activiteitencentrum Venray | Ontworpen door D&A Creative Business | Hosting door WordPress | Privacybeleid