Sluiting Expositie DOEN!

De toespraak van premier Rutte maandagavond 14 december maakte ons duidelijk dat we de expositie, een paar dagen voor de geplande afsluiting, met onmiddellijke ingang moeten sluiten. Jammer, maar wees eerlijk, het was een geweldige expositie die veel belangstellenden heeft getrokken. In 19 dagen (ofwel 57 openingsuren) hebben we buiten onze eigen standhouders 1115 bezoekers mogen verwelkomen. Veel lof voor de grote groep mensen die dit mogelijk heeft gemaakt. Nogmaals, petje af voor jullie inzet bij deze zeer geslaagde presentatie van DOEN!
Hopelijk brengen de komende feestdagen, ondanks alle beperkingen, veel warmte en gezelligheid met zich mee, en…. blijf gezond.

Het bestuur van DOEN! Activiteitencentrum Venray


Expositie DOEN! heropent!

Na versoepeling van de Coronamaatregelen gaat onze expositie vanaf vrijdag 20 november weer open. Onze openingstijden: elke vrijdag en zaterdag van 12-15u.
Tijdens de openingsuren zijn er voldoende vrijwilligers aanwezig om bezoekers te informeren over de activiteiten van DOEN!
GeĆÆnteresseerden kunnen zich ter plaatse aanmelden voor de diverse cursussen, activiteiten en workshops.
Vanwege het grote succes van de expositie(ruim 600 bezoekers in oktober) is besloten de expositie voort te zetten t/m zaterdag 19 december.


Opening seizoen nog verder opgeschort

Degenen die dinsdagavond 3 november de persconferentie van premier Rutte hebben gevolgd, begrijpen al dat de aangescherpte corona maatregelen ons noodzaken om onze expositie in het Xenosgebouw tot medio november voor het publiek te sluiten. Jammer, vooral nadat de expositie in de maand oktober zo’n succes was! Misschien kunnen we de laatste twee weken van november alsnog open gaan.
Veel andere eerder genomen beperkende maatregelingen zijn in tijd verlengd. Jullie begrijpen dat we het over het hervatten van onze activiteiten in ons gebouw en het gebouw van Jerusalem maar even niet zullen hebben.
Maar, als het weer kan dan gaan we voortvarend aan de slag. Even geduld, en blijf allemaal gezond.

Met vriendelijke groet,
Het Bestuur van DOEN! Activiteitencentrum Venray


Opening seizoen opgeschort

Na de persconferentie van 14 oktober, waarin verscherpte maatregelen tegen het Corona virus zijn afgekondigd, welke maatregelen minimaal 4 weken van kracht blijven, heeft het bestuur besloten om de heropeningsdatum van maandag 2 november a.s. op te schorten. Zodra er zicht is op verbetering en afbouw van de maatregelen weer aan de orde zijn, zullen we een nieuwe herstart datum vaststellen.  Wij hopen dat, gezien de snel weer opkomende epidemie, jullie daar begrip voor hebben en het besluit van het bestuur ondersteunen.
Het is allemaal heel vervelend, maar wij hopen dat wij allen goed en gezond deze gedeeltelijke Lock-down periode goed doorkomen.

Namens het bestuur van DOEN! Activiteitencentrum Venray
Pierre Swinkels Secretaris


EXPOSITIE 2020

Op zaterdag 3 oktober was de opening van onze expositie in de voormalige Xenos-vestiging op het Kapelaanspad. Lees verder


UITSTEL START NIEUWE SEIZOEN

Het bestuur van DOEN! Activiteitencentrum Venray heeft op 29 september 2020, na kennis te hebben genomen van de gisteravond door premier Rutten gehouden persconferentie, besloten om de activiteiten van DOEN, welke op 5 oktober a.s. weer opgestart zouden worden, uit te stellen tot maandag 2 november. We hebben dit besluit met pijn in ons hart genomen. Maar met het sterk toenemend aantal corona besmettingen vinden wij het nu onverantwoord weer te starten. We volgen de ontwikkelingen op de voet. Ook wij zullen ons opnieuw beraden als over 3 weken de resultaten van de huidig genomen landelijke maatregelen duidelijk worden. Ook wij zullen dan bezien of de nieuw vastgestelde datum van 2 november realistisch is of niet.
Wij begrijpen uw teleurstelling maar vragen begrip voor het door ons genomen moeilijke besluit.
We gaan gewoon door met de voorbereidingen voor een veilige start in ons gebouw en hopen dat we begin november weer enthousiast van start kunnen gaan.
Wij houden u via de website en onze Facebook-pagina op de hoogte!!

Let op: De expositie in het voormalige Xenos-pand aan het Kapelaanspad gaat gewoon door!

Met vriendelijke groeten en blijf gezond!
Het bestuur.


23 september 2020
START NIEUWE SEIZOEN 2020-2021

Venray | De deur van DOEN! Activiteitencentrum Venray gaat na zeven maanden dicht te zijn geweest vanwege Covid-19, weer open. Liever gezegd, deuren, want niet alleen gaat 5 oktober het slot van het oude vertrouwde pand aan de Prins Bernhardstraat 12a, ook opent Jerusalem voor het eerst de deur voor het activiteitencentrum. En het zou zomaar kunnen dat het oude kunstencentrum aan de Heuvelstraat de nieuwe thuishaven van DOEN! wordt.

Maar dat is voor later, zeggen DOEN!-voorzitter Victor Weijs en mede-bestuurslid Maria aan den Boom-Camps in koor. “Belangrijk is nu de activiteiten waarmee we in maart acuut moesten stoppen weer op te kunnen starten”, zegt Weijs. “De meeste deelnemers zijn er echt weer aan toe. Op dit moment stellen we alles in het werk om de locaties coronaproof te maken, zodat het veilig is en iedereen zich daar goed bij voelt. In het pand aan de Sint Bernhardstraat was bijvoorbeeld nog geen ventilatiesysteem. Dat is nu aangepast. In Jerusalem is het makkelijker. In dat gebouw hoeft wat dat betreft niets te gebeuren.”

Wie niet mocht weten wat DOEN! Activiteitencentrum Venray behelst; DOEN! biedt alle Venraynaren op niet-commerciĆ«le basis een grote diversiteit aan activiteiten aan op een breed terrein. Zoals verschillende manieren van houtbewerken, schilderen, tekenen, talen, ICT, glasbewerken en spiritualiteit. Zo’n 65 teamleiders, vrijwilligers met elk een bepaalde deskundigheid, verzorgen de cursussen en workshops. Teamleiders en het vijfkoppige bestuur zijn de leden van DOEN!, de ongeveer 350 deelnemers betalen jaarlijks zo’n 40 euro (materialen etc. niet meegerekend) om de activiteiten te kunnen volgen. “DOEN! is ook belangrijk voor de sociale contacten, binding met de maatschappij houden”, stelt Weijs. “Voor sommigen is het sociale aspect zelfs belangrijker dan de cursus.” 

“Maar eerlijk is eerlijk”, zegt Aan den Boom-Camps, “niet iedereen is er klaar voor om weer te komen. Sommigen blijven in verband met het coronavirus nog liever thuis, anderen staan te springen om te beginnen. Je merkt dat mensen last krijgen van eenzaamheid. Niet meer wekelijks naar het activiteitencentrum kunnen, wordt voor een aantal een probleem.” 

Weijs: “Je ziet het ook aan mensen. Met name alleenstaanden. Ik kwam onlangs een mevrouw tegen, ze is in de tachtig. Voor de coronacrisis een opgewekte dame die er altijd patent uitzag, nu miste ze die vrolijkheid, de opgewektheid was minder. Je zag het aan haar. Sommigen zijn wat depressief geworden, missen de contacten zichtbaar. Daarom moeten we echt weer aan de slag met elkaar.” 

Maria aan den Boom-Camps, de spin in het web bij DOEN!, maakt het elkaar missen op haar manier duidelijk. “De schildercursisten willen ook weer aan de slag. Dan beginnen we eerst met mondschilderen, zei iemand.” Ofwel: kwasten en verf blijven die eerste les in de tas, elkaar bijpraten is even belangrijker.  

Jerusalem is door DOEN! ingeschakeld om meer ruimte voor de groepen te hebben. “Met alle groepen aan de Bernhardstraat beginnen met in achtneming van de coronamaatregelen, gaat niet lukken”, zegt Weijs. “Kijken we in de toekomst, dan is Jerusalem waarschijnlijk geschikter dan ons huidige pand waar ons contract eind volgend jaar afloopt.”